logo

header-ad

İletişim

YAZIŞMA ADRESİ (Correspondence)
Prof. Dr. Nimet YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü 25240 ERZURUM

E-posta Adresi doguesintileri@outlook.com

ISSN: 2148-290X